ค้นหาผลสอบ สังคมพุทธ บทความ ลงทะเบียน|เข้าเรียน คณะจัดทำ

คณะผู้จัดทำ


ผู้อำนวยการเว็บไซต์

พระครู ปภัสสรสีลโสภณ(สำราญ ศรีเพ็ชร์)

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก เจ้าคณะตำบล สะเดา-สตูล(ธ ๑๘)

ผู้สนับสนุน

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของวัดได้ที่ เจ้าอาวาส

วัดอมฤตวราราม(วัดไทรงาม)

รายนามผู้บริจาค

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


********************************************************************************************************************************************************************


วัดอมฤตวราราม(วัดไทรงาม) ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170