ผู้สนับสนุน

ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของวัดได้ที่ เจ้าอาวาส

วัดอมฤตวราราม(วัดไทรงาม)

รายนามผู้บริจาค

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.